ValueResults


Deze database is nog in ontwikkeling. We zullen hier aan de hand van een standaard-format resultaten van reeds eerder uitgevoerde ValueGames weergeven, zodat uiteindelijk een uitgebreid overzicht ontstaat van maatschappelijke effecten en hun waarde. Voor het standaard-format klik hier (link naar pdf). Voor meer informatie en bijdragen aan deze database neem contact op met: info@valuegame.org