Een ValueGame kan op twee manieren worden uitgevoerd: In de vorm van focusgroepen of online.

 

Een focusgroep is een groepsgesprek met 8-10 deelnemers, uit de te bevragen doelgroep (klanten, medewerkers, cliënten, enz.). Het gesprek duurt ongeveer een uur, waarbij voorkeuren en achterliggende motieven van de deelnemers wordt onderzocht.

 

Focusgroepen worden bij de ValueGame ingezet op twee manieren:


 

 

Wanneer het aantal respondenten relatief laag is, kan het beste met focusgroepen worden gewerkt. Want met focusgroepen krijgt men niet alleen inzicht in de waardebeleving en voorkeuren van de deelnemers, maar ook in de motieven achter deze voorkeuren.

 

Wanneer de tijd beperkt is, de respondenten geografisch erg verspreid zijn, of wanneer het om grote aantallen respondenten gaat, is de online methode beter geschikt. Ter voorbereiding op het aanmaken van een online game is het altijd verstandig eerst met een representatieve steekproef van de totale doelgroep een of meerdere focusgroepen te houden, om er zeker van te zijn dat de kaarten die in het spel worden gebruikt, en de beoogde effecten die worden gewaardeerd, ook daadwerkelijk relevant zijn voor de deelnemers.

 

 

Klik hier voor de online handleiding.