Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

De Valuegame kan in verschillende vormen (focusgroep, online) input leveren voor uiteenlopende doeleinden:


 

Focusgroep

Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder 4 tot 12 geselecteerde personen. De discussie wordt begeleid door een ervaren gespreksleider. Aan de hand van deze methode wordt informatie verkregen over voorkeuren en waarden van de deelnemers met betrekking tot een bepaald onderwerp en welke verklaringen hier aan ten grondslag liggen. Het is een combinatie van een gericht interview en een groepsdiscussie.

 

Online-Valuegame

Bij de Online-Valuegame   ontvangen de deelnemers via email een uitnodiging om de Valuegame te doen. Elke game wordt individueel uitgevoerd. De online-Valuegame is dan ook geschikt voor grotere groepen respondenten. Deze versie kent ook een aantal statistische opties (o.a. standaarddeviatie en p-waarde) die de betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen helpen bepalen.

 

Een combinatie van beide vormen is natuurlijk ook mogelijk.

 

Neem contact op voor meer informatie: info@valuegame.org of: 06-17430741.