Hoe belangrijk vindt de klant uw dienstverlening?

 

De ValueGame is een methode om te bepalen hoe belangrijk uw klant uw dienstverlening of product vindt.


Deze methode gaat verder dan traditioneel tevredenheidsonderzoek. Want naast de mate van tevredenheid wordt vooral gekeken naar het belang dat de respondent toekent aan een bepaalde dienst of product: hoe verhoudt zich uw dienstverlening tot andere diensten en producten die uw klanten gebruiken. 


Door middel van beelden krijgt uw klant een aantal keuzes voorgelegd, die men in volgorde van hun voorkeur kan rangschikken. ValueCards spelen daarbij een centrale rol.


Een ValueGame kan worden uitgevoerd in de vorm van focusgroepen, of middels onze speciale online tool.

De ValueGame is tevens een zeer geschikt middel voor het doen van marktonderzoek, en het bepalen van uw verkoopprijs.

 

 

Voor de achtergronden en uitvoering van de ValueGame zijn verschillende handleidingen beschikbaar. 

Focus Groups
Value Cards
ValueGame
Value Results