De ValueGame is een methode, gericht op het onderzoeken van de mate waarin respondenten (de doelgroep van medewerkers, cliënten, klanten, enz.) uw dienstverlening waarderen.

Deze methode
gaat verder dan traditionele tevredenheidsonderzoeken. Want naast de mate van tevredenheid wordt vooral gekeken naar het belang dat de respondent toekent aan een bepaalde dienst of product: hoe verhoudt zich uw dienstverlening tot andere diensten en producten die uw doelgroep gebruikt. Het gaat er immers niet alleen om dat uw doelgroep tevreden is, het gaat er ook om dat hetgeen U biedt voor hen ook daadwerkelijk belangrijk is.

 

De ValueGame kan in verschillende vormen (focusgroep, online) input leveren voor uiteenlopende doeleinden:

 

Voor de achtergronden en uitvoering van de ValueGame zijn verschillende handleidingen beschikbaar. U vindt deze per onderdeel op deze website.

Focus Groups
Value Cards
ValueGame
Value Results